Zhodnocujeme drevný odpad
Drevný odpad spracúvame na energetickú štiepku
a chránime tak životné prostredie. online objednávka
1
Recyklácia a predaj paliet
Recyklácia a oprava poškodených paliet,
aby sa čím skôr mohli vrátiť do obehu a ich predaj. online objednávka
1
< >

Novinky

21. 09. 2015

Nová webstránka

Spustili sme novú webovú stránku, veríme, že obsahovo aj vizuálne...

Čítaj viac >

Drvenie


Výsledkom drvenia drevného odpadu je drevná štiepka. Patrí medzi biomasu, čiže patrí medzi obnoviteľné zdroje energie. Jej výhodou je, že už nie je potrebné jej ďalšie spracovanie, ale môže byť priamo použitá ako palivo.

 

Štiepka je vhodná na výrobu tepla a elektriny nielen do teplární a elektrární, ale aj do podnikov, ktoré chcú byť energeticky viac sebestačné. Jej výhrevnosť je porovnateľná s uhlím.

 

 

Paleta Recycling s.r.o.