Zhodnocujeme drevný odpad
Drevný odpad spracúvame na energetickú štiepku
a chránime tak životné prostredie. online objednávka
1
Recyklácia a predaj paliet
Recyklácia a oprava poškodených paliet,
aby sa čím skôr mohli vrátiť do obehu a ich predaj. online objednávka
1
< >

Novinky

21. 09. 2015

Nová webstránka

Spustili sme novú webovú stránku, veríme, že obsahovo aj vizuálne...

Čítaj viac >

O nás


Spoločnosť PALETA recykling s.r.o. funguje už od roku 1999.. Špecializuje sa na nakladanie s priemyselným drevným odpadom a jeho zhodnotením,výkupom paliet,opravou paliet a predajom paliet .