Zhodnocujeme drevný odpad
Drevný odpad spracúvame na energetickú štiepku
a chránime tak životné prostredie. online objednávka
1
Recyklácia a predaj paliet
Recyklácia a oprava poškodených paliet,
aby sa čím skôr mohli vrátiť do obehu a ich predaj. online objednávka
1
< >

Novinky

21. 09. 2015

Nová webstránka

Spustili sme novú webovú stránku, veríme, že obsahovo aj vizuálne...

Čítaj viac >

Odpad


Naša spoločnosť je oprávnená:
 

  • podľa §7 ods. 1 písm d) a §71  písm. n) zákona 223/2001 o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (zariadenie na zber odpadov slúži na zhromažďovanie, triedenie a skladovanie odpadov za účelom nazhromaždenia disponibilného množstva potrebného k ekonomicky efektívnemu zhodnoteniu vo vlastnej prevádzke)
     
  • podľa §7 ods. 1 písm b) a §71  písm. n) zákona 223/2001 o odpadoch na zhodnocovanie odpadov.

 

 

 

Oprávnenia sú určené na nakladanie s týmito druhmi odpadov:

 

03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 030104
15 01 03 obaly z dreva
17 02 01 drevo

 

 

 

Spoločnosť Paleta-recykling s.r.o. vlastní povolenia na tieto činnosti:
 

  • R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
     
  • R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)